Back

Formulier Registratie Oncologie Monitor

Vul het onderstaande formulier in

Online formulier

Registratie Oncologie Monitor

REGISTRATIE ONCOLOGIE MONITOR

GEGEVENS AANVRAGER

Graag aanvinken indien geen lid.

Werkervaring en opleiding/scholing

Voldoet u aan alle eisen voor opleiding en scholing die het kwaliteitskader oncologie monitoring stelt?
Bent u de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkzaam geweest als oncologie monitor voor minimaal 18 uur per week (of 16 uur per week als oncologie monitor en 2 uur per week voor andere taken op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de oncologie) of een vergelijkbaar aantal uren in een periode van maximaal 3 jaar?
NB: het gaat hier om werkzaamheden zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitsregister Lokaal Oncologie Datamanagement, t.b.v. klinische trials
Beheerst u alle specifieke beroepsvaardigheden
NB: u hoeft niet alle genoemde werkzaamheden te doen in uw functie, het gaat erom of u de vaardigheden beheerst. Loop evt. een korte stage bij een ervaren collega

Gegevens opleiding en scholing

1. Intern inwerk/scholingsplan

Zijn alle onderdelen van het overzicht interne scholing oncologie monitoring afgetekend?
Het overzicht hoeft niet meegestuurd te worden met de aanvraag, maar kan (steekproefsgewijs) worden opgevraagd

2. Basiskennis oncologie

Geef aan welke basisscholing oncologie u gevolgd hebt:

Basisscholing oncologie:
Stuur certificaten mee

Gouden standaard is de cursusinhoud zoals die op het Oncologisch Spectrum gegeven wordt. Indien u andere scholing gevolgd hebt, voeg dan zoveel mogelijk informatie over de opleiding toe (instituut, programma, doelgroep) zodat getoetst kan worden of de scholing vergelijkbaar is.

3. Uitgebreide kennis ICH-GCP / wet en regelgeving, met aandacht voor sponsorverantwoordelijkheden en gerelateerde wetgeving

4. Basiskennis oncologie monitoring

Geef aan welke opleiding(en) u heeft gevolgd:

Basisscholing oncologie:
Stuur certificaten mee

5. Kennis van statistiek / methodologie

Bijvoorbeeld de EORTC cursus Statistics for non statisticians

6. Scholings- en cursusdagen NVvOD

7. (Inter)nationale bijeenkomst(en) ter voorbereiding van een trial

8. (IntOverig

- - - - -

Overzicht werkervaring/functies

  • Vul bij elke wijziging van organisatie, functie, uren(verdeling) een nieuwe regel in
  • Stuur alle relevantie functiebeschrijvingen mee
  • Indien niet duidelijk blijkt uit uw functiebeschrijving dat u taken uitvoert conform de in het Kwaliteitskader Oncologie Monitoring genoemde werkzaamheden, of als het niet duidelijk is voor hoeveel uur per week: stuur een toelichting mee, en eventueel een verklaring van uw werkgever
- - - - -
- - - - -

- - - - -

 

 

Gegevens specifieke beroepsvaardigheden oncologie monitor

  • Het gaat erom of de vaardigheid beheerst wordt, niet of de taak in uw functie daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
  • Beheerst u een vaardigheid niet? Volg een korte stage, of loop mee met een ervaren monitor
  • Alle vaardigheden moeten zijn afgevinkt om voor registratie in aanmerking te komen
(Aanvinken bij beheersing.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
 

 

Overzicht trials

Vermeld hier de belangrijkste klinische trials waarvoor u de afgelopen 5 jaar monitoring hebt gedaan.

Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
- - - - - - - - -

Bijlagen

Ik stuur deze bijlagen mee:
Kopieën van diploma’s/certificaten hoeven niet meegestuurd te worden. De Registratiecommissie kan hier wel (steekproefsgewijs) om vragen.

Maximum file size: 10MB

Gebruiksaanwijzing van dit formulier

Vervolgstappen

  • Bij ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging
  • Kosten, zie: contributie webpagina
  • Maak de kosten over op NL97 RABO 0132 9707 59 te Utrecht, onder vermelding van naam aanvrager, welke aanvraag het betreft, instituut van de aanvrager en lidmaatschapsnummer NVvOD (indien van toepassing)
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling ontvangen is.
Gebakjes NVvOD