Back

Formulier Registratie Lokaal Oncologie Datamanager

Vul het onderstaande formulier in

Online formulier

Registratie Lokaal Oncologie Datamanager

REGISTRATIE LOKAAL ONCOLOGIE DATAMANAGER

GEGEVENS AANVRAGER

Graag aanvinken indien geen lid.

Werkervaring en opleiding/scholing

Voldoet u aan alle eisen voor opleiding en scholing die het Kwaliteitskader lokaal oncologie datamanager stelt?
Bent u de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkzaam geweest als lokaal oncologie datamanager voor minimaal 18 uur per week of een kortere periode met een naar rato vergelijkbaar aantal uren?
NB: het gaat hier om werkzaamheden zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitsregister Lokaal Oncologie Datamanagement, t.b.v. klinische trials
Beheerst u alle specifieke beroepsvaardigheden
NB: u hoeft niet alle genoemde werkzaamheden te doen in uw functie, het gaat erom of u de vaardigheden beheerst. Loop evt. een korte stage bij een ervaren collega
Beheerst u de Nederlandse en Engelse taal op HAVO/VWO-niveau

1. Intern inwerk/scholingsplan

Zijn alle onderdelen van het overzicht interne scholing lokaal oncologie datamanager afgetekend?
Het overzicht hoeft niet meegestuurd te worden met de aanvraag, maar kan (steekproefsgewijs) worden opgevraagd

2. Basisscholing oncologie

Geef aan welke basisscholing oncologie u gevolgd hebt:

Basisscholing oncologie:
Stuur certificaten mee

Gouden standaard is de cursusinhoud zoals die op het Oncologisch Spectrum gegeven wordt. Indien u andere scholing gevolgd hebt, voeg dan zoveel mogelijk informatie over de opleiding toe (instituut, programma, doelgroep) zodat getoetst kan worden of de scholing vergelijkbaar is.

3. ICH-GCP / wet en regelgeving

Geef aan welke basisscholing oncologie u gevolgd hebt:

4. Basiskennis datamanagement

Geef aan welke opleiding(en) datamanagement u gevolgd hebt:

Basisscholing oncologie:
Stuur certificaten mee

5. Scholings- /cursusdagen NVvOD

Geef aan welke opleiding(en) datamanagement u gevolgd hebt:

6. (Inter)nationale bijeenkomsten ter voorbereiding van een trial

7. Overig

- - - - -

Overzicht werkervaring/functies

  • Vul bij elke wijziging van organisatie, functie, uren(verdeling) een nieuwe regel in
  • Stuur alle relevantie functiebeschrijvingen mee
  • Indien niet duidelijk blijkt uit uw functiebeschrijving dat u taken uitvoert conform de in het Kwaliteitskader lokaal datamanagement genoemde werkzaamheden, of als het niet duidelijk is voor hoeveel uur per week: stuur een toelichting mee, en eventueel een verklaring van uw werkgever
- - - - -
- - - - -

- - - - -

 

 

Gegevens specifieke beroepsvaardigheden oncologie datamanagement

  • Het gaat erom of de vaardigheid beheerst wordt, niet of de taak in uw functie daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
  • Beheerst u een vaardigheid niet? Volg een korte stage, of loop mee met een ervaren datamanager
  • Alle vaardigheden moeten zijn afgevinkt om voor registratie in aanmerking te komen

(Aanvinken bij beheersing.)

Voorbereiden van het oncologie datamanagement
Registreren en randomiseren van patiënten
Verzamelen, coderen en registreren van gegevens
Bewaken van de uitvoering en de voortgang van het datamanagement
Algemene informatievoorziening
Bijdragen aan het bevorderen van kennis van collega’s betreffende oncologie datamanagement
 

 

Overzicht trials

Vermeld hier de belangrijkste klinische trials waar u de afgelopen 5 jaar het lokaal datamanagement van gedaan hebt.

Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
Onderzoeksgroep/ Instituut/ Farmaceut
Fase
- - - - - - - - -

Bijlagen

Ik stuur deze bijlagen mee:
Kopieën van diploma’s/certificaten hoeven niet meegestuurd te worden. De Registratiecommissie kan hier wel (steekproefsgewijs) om vragen.

Maximum file size: 10MB

Gebruiksaanwijzing van dit formulier

Vervolgstappen

  • Bij ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging
  • Kosten, zie: contributie webpagina
  • Maak de kosten over op NL97 RABO 0132 9707 59 te Utrecht, onder vermelding van naam aanvrager, welke aanvraag het betreft, instituut van de aanvrager en lidmaatschapsnummer NVvOD (indien van toepassing)
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling ontvangen is.
Gebakjes NVvOD