Back

Formulier Preregistratie Centraal Oncologie Datamanager

Vul het onderstaande formulier in

Online formulier

Preregistratie Centraal Oncologie Datamanager

PREREGISTRATIE CENTRAAL ONCOLOGIE DATAMANAGER

GEGEVENS AANVRAGER

Graag aanvinken indien geen lid.

Werkervaring en opleiding/scholing

Heeft u een (para)medische opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond? (Opleiding vermelden in overzicht)
Heeft u een vergelijkbare opleiding gevolgd? (Opleiding vermelden in overzicht)
Heeft u overige opleiding(en) gevolgd die relevant zijn voor het beroep van lokaal oncologie datamanager? (Opleiding vermelden in overzicht)
Beheerst u de Nederlandse en Engelse taal op HAVO/VWO-niveau
Bent u werkzaam als centraal oncologie datamanager voor minimaal 18 uur per week, of 16 uur per week met daarnaast minimaal 2 uur per week andere taken op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de oncologie?
NB: het gaat hier om werkzaamheden zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitsregister Centraal Oncologie Datamanagement, t.b.v. klinische trials

Overzicht opleidingen

Diploma’s/certificaten hoeven niet te worden meegestuurd, maar kunnen (steekproefsgewijs) worden opgevraagd.

- - - - -

HBO (para)medisch
Niveau
Diploma/certificaat

- - - - -

Vergelijkbaar HBO paramedisch

Niveau
Diploma/certificaat

- - - - -

Overige relevante opleiding (1)

Niveau
Diploma/certificaat

Overige relevante opleiding (2)

Niveau
Diploma/certificaat

- - - - -

Overige relevante opleiding (3)

Niveau
Diploma/certificaat

- - - - -

Overige relevante opleiding (4)

Niveau
Diploma/certificaat
- - - - - - - - -

Overzicht huidige functie(s)

  • Stuur de relevantie functiebeschrijving(en) mee
  • Indien niet duidelijk blijkt uit uw functiebeschrijving dat u taken uitvoert conform de in het Kwaliteitskader lokaal datamanagement genoemde werkzaamheden, of als het niet duidelijk is voor hoeveel uur per week: stuur een toelichting mee, en eventueel een verklaring van uw werkgever
 

 

- - - - - - - - -

Bijlagen

Ik stuur deze bijlagen mee:
Kopieën van diploma’s/certificaten hoeven niet meegestuurd te worden. De Registratiecommissie kan hier wel (steekproefsgewijs) om vragen.

Maximum file size: 10MB

Gebruiksaanwijzing van dit formulier

Vervolgstappen

  • Bij ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging
  • Kosten, zie: contributie webpagina
  • Maak de kosten over op NL97 RABO 0132 9707 59 te Utrecht, onder vermelding van naam aanvrager, welke aanvraag het betreft, instituut van de aanvrager en lidmaatschapsnummer NVvOD (indien van toepassing)
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling ontvangen is.
Gebakjes NVvOD