Back

Formulier Herregistratie Centraal Oncologie Datamanager

Vul het onderstaande formulier in

Online formulier

Herregistratie Centraal Oncologie Datamanager

HERREGISTRATIE CENTRAAL ONCOLOGIE DATAMANAGER

GEGEVENS AANVRAGER

Graag aanvinken indien geen lid.

Werkervaring en opleiding/scholing

Bent u de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkzaam geweest als centraal oncologie datamanager voor minimaal 18 uur per week (of 16 uur per week als centraal oncologie datamanager en 2 uur per week voor andere taken op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de oncologie) of een vergelijkbaar aantal uren in een periode van maximaal 5 jaar?
NB: het gaat hier om werkzaamheden zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitsregister Centraal Oncologie Datamanagement, t.b.v. klinische trials
Heeft u tijdens de afgelopen (her)registratieperiode minimaal 80 accreditatiepunten verkregen door deelname aan scholing, symposia en andere activiteiten?
  • Download het scholingsoverzicht op www.nvvod.nl en vul alle scholingsactiviteiten in
  • Meer informatie over accreditatie vindt u op www.nvvod.nl. Hier kunt u tevens een formulier downloaden voor toekenning accreditatiepunten voor gevolgde scholing die niet op de website vermeld staat. Mail het ingevulde formulier naar accreditatie@nvvod.nl

Overzicht werkervaring/functies

  • Vul bij elke wijziging van organisatie, functie, uren(verdeling) een nieuwe regel in
  • Stuur alle relevantie functiebeschrijvingen mee
  • Indien niet duidelijk blijkt uit uw functiebeschrijving dat u taken uitvoert conform de in het Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement genoemde werkzaamheden, of als het niet duidelijk is voor hoeveel uur per week: stuur een toelichting mee, en eventueel een verklaring van uw werkgever
- - - - - - - - -

Functie 1.

- - - - - - - - - 

Functie 2.

- - - - - - - - - 

Functie 3.

- - - - - - - - -

Functie 4.

- - - - - - - - -

Functie 5.

- - - - - - - - -

Overzicht trials


Trial 1. Fase
Trial 2. Fase
Trial 3. Fase
Trial 4. Fase
Trial 5. Fase
Trial 6. Fase
Trial 7. Fase
Trial 8. Fase
Trial 9. Fase
Trial 10. Fase
 

 

- - - - - - - - -

Bijlagen

Ik stuur deze bijlagen mee:
Kopieën van diploma’s/certificaten hoeven niet meegestuurd te worden. De Registratiecommissie kan hier wel (steekproefsgewijs) om vragen.

Maximum file size: 10MB

Gebruiksaanwijzing van dit formulier

Vervolgstappen

  • Bij ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging
  • Kosten, zie: contributie webpagina
  • Maak de kosten over op NL97 RABO 0132 9707 59 te Utrecht, onder vermelding van naam aanvrager, welke aanvraag het betreft, instituut van de aanvrager en lidmaatschapsnummer NVvOD (indien van toepassing)
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen als de betaling ontvangen is.
Gebakjes NVvOD