Back

WMO-GCP Refresher training op 15-okt-2024

De NVvOD organiseert een online WMO-GCP Refresher training!

Doel
Opfrissen van de kennis over GCP bij WMO-plichtig onderzoek. Aanbieden van relevantie informatie voor de dagelijkse praktijk, bij de uitvoer van klinische studies en deze kennis is te gebruiken bij overleg met bijvoorbeeld een monitor van een CRO. Informatie over recente wijzigingen en ontwikkelingen.

Onderwerpen
WMO-plichtig versus niet WMO-plichtig onderzoek
Code goed gebruik, code goed gedrag
Indienen WMO-plichtig onderzoek
Multicenter onderzoek
Integriteit rondom dataverzameling
Safety rapportage
Kwaliteitsborging
ECTR/VGO

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor de lokale oncologie datamanagers, de centraal datamanagers en de monitors die een herhalingstraining nodig hebben, bijvoorbeeld voor herregistratie.
Voor beginnende datamanagers wordt de basisscholing georganiseerd in november 2024 waar een uitgebreidere WMO-GCP cursus onderdeel van is.

De training wordt gegeven door Anneke van de Wetering – TAPAS Group, www.tapasgroup.com

Programma
Dinsdag 15 oktober 2024 14.00 – 17.00 uur online via teams

Praktijkvragen/problemen
Iedere deelnemer kan op het inschrijfformulier vragen of problemen uit de dagelijkse praktijk over de onderwerpen van het programma vermelden of later insturen (uiterlijk 1 oktober a.s.). Meerdere vragen of problemen zijn uiteraard van harte welkom!

Aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de centra. Leden van de NVvOD krijgen voorrang bij inschrijving ten opzichte van niet-leden. Leden die zich in 2024 willen her-registreren krijgen voorrang. Bij een groot aantal inschrijvingen zal er geloot worden. Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn, wordt de training geannuleerd of  verplaatst naar een later moment.

Kosten
Leden NVvOD: €60,-
Niet leden: €120,-

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien u de gehele training heeft bijgewoond. De training is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVvOD.
Deze training is goedgekeurd voor herregistratie als lokaal- en centraal oncologie datamanager en monitor.

Inschrijving en betaling
Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september via de volgende link: https://forms.gle/dbiH6kxiFDZacSRNA
Na ontvangst van het bericht van inschrijving dien je het inschrijfgeld te betalen vóór 10 oktober 2024 o.v.v. je naam, lidmaatschapnummer (indien van toepassing) en ‘GCP-Refreshertraining’ op rekeningnummer: NL97 RABO 0132 9707 59, t.n.v. NVvOD, Utrecht

Annulering
Bij annulering tot 4 weken voor de training wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 4 weken voor de training, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Inlichtingen
Voor vragen over deze scholing kun je contact opnemen met de scholingscommissie:
Christiane Hauschild, c.hauschild@iknl.nl

Start Time

2:00 pm

oktober 15, 2024

Finish Time

5:00 pm

oktober 15, 2024