Back

‘Beter Communiceren’ eendaagse workshop op 17-sep-2024

De NVvOD organiseert een eendaagse communicatietraining!

Communicatieve vaardigheden zijn bij de dagelijkse werkzaamheden onmisbaar. Deze vormen een essentieel onderdeel bij het opbouwen en onderhouden van relaties. Soms is het best lastig om elkaar aan te spreken, omdat je bang bent de ander te kwetsen of omdat bv. artsen meer status lijken te genieten en zelfvertrouwen uitstralen, wat je er soms van weerhoudt om het gesprek aan te gaan. Dit kan leiden tot onvrede, maar ook misverstanden en zelfs (latente) conflicten. We interpreteren, vullen in en oordelen erop los met alle gevolgen van dien.

In deze training maken we je bewuster van hoe je overkomt op anderen, maar ook wat het effect van anderen op jou is. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om je eigen gedrag optimaal in te zetten, zodat er sneller onderling begrip is, de samenwerking verbetert en doelen sneller zullen worden bereikt. Geen oeverloos gepraat, maar efficiënt en effectief communiceren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn
(H)erkennen van de verschillende communicatievormen
Actie – reactie: de dynamiek in communicatie
Welke overtuigingen belemmeren mij om zelfverzekerd te communiceren
In positie: bewust en helder je belangen en wensen duidelijk maken
De kunst van het vragenstellen
Van collegiaal praatje tot onderhandeling: ingrediënten voor een succesvol gesprek
Hoe stuur ik een gesprek
Hoe geef en ontvang ik feedback
Gek op weerstand: eenvoudig omgaan met weerstanden en tegenwerpingen

In het middaggedeelte van de training wordt gebruik gemaakt van een acteur.

Doelgroepen voor de training
Datamanagers
Monitoren
Trialconsulenten
Studiecoördinatoren

De training wordt gegeven door Mieke van Bussel – KIEM Training & Coaching, www.ontkiem.nu

Programma
Ontvangst met koffie/thee 09.00 – 09.30 uur
Workshop incl. lunch 09.30 – 16.30 uur

Check-in
Belangrijk om deze dag samen vorm te geven, is elkaars uitgangspositie kennen.
Hoe zit je erin, wat wil je nog kwijt, welke verwachtingen heb je over de dag etc.

Communicatieregels
Wat zijn eigenlijk de regels voor communicatie? Door middel van een oefening maken we hiermee kennis. Ook gaan we hierin op de communicatiedrugs LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen). En op het effect die aannames hebben op onze manier van communiceren.
In je kracht (non-verbale communicatie): We communiceren niet alleen met woorden, maar met ons hele wezen. Hoe kun je dit inzetten om beter begrepen te worden?

Feedback
Elkaar aanspreken. We weten allemaal dat het goed zou zijn om dit (vaker) te doen. Toch blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om de stap daadwerkelijk te zetten. Angst voor de reactie van de ander weerhoudt ons er veelal van. Resultaat is dat alles bij het oude blijft en we daar zelf het meeste last van hebben. We verlagen de drempel en leren een manier die maakt dat de feedback gemakkelijker te ontvangen is door de ander.

Oefenen met eigen situaties
‘s Middags krijgen we ‘levend oefenmateriaal’ in de vorm van een acteur. Deze kruipt in de huid van degene op wie jij zou willen oefenen. Hiermee creëren we een situatie die de werkelijkheid sterk benadert. Met als verschil dat je hier je communicatie kunt uitproberen zonder dat je daarmee de relatie beschadigd.

Beoogd resultaat
Je bent je bewust van je manier van communiceren en wat je daarbij uitstraalt
Je wordt sneller begrepen en hebt minder last van miscommunicatie
Je luistert actief en stelt de juiste vragen op het juiste moment
Je geeft anderen feedback op zo’n manier dat het aankomt en effect heeft
Je zet je boodschap kracht bij met gerichte non-verbale communicatie

Certificaat
Je ontvangt een certificaat als je de hele praktijkdag hebt gevolgd.
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD.

Locatie
Het vergadercentrum van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Boven Clarenburg 2, 3511 CV Utrecht, Kantoorgebouw De Utrecht (4e verdieping).
Te bereiken via winkelcentrum Hoog Catharijne (achter Primark rechtsaf).

Kosten
Leden NVvOD: € 150,-
Niet-leden: € 300,-

Inschrijving en betaling
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 augustus 2024 via de volgende link: https://forms.gle/NGdnjPvW4gGLiMGt5
Na ontvangst van het bericht van inschrijving dien je het inschrijfgeld te betalen vóór 1 september 2024 o.v.v. je naam, lidmaatschapnummer (indien van toepassing) en ‘Communicatietraining’, op rekeningnummer: NL97 RABO 0132 9707 59, t.n.v. NVvOD, Utrecht

Annulering
Bij annulering tot 4 weken voor de workshop worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 4 weken voor de workshop, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per workshop. Leden van de NVvOD krijgen voorrang bij inschrijving ten opzichte van niet-leden. Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn, wordt de training geannuleerd of verplaatst naar een later moment.

Inlichtingen
Voor vragen kun je terecht bij de scholingscommissie:
Christiane Hauschild, c.hauschild@iknl.nl


Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Start Time

9:00 am

september 17, 2024

Finish Time

4:30 pm

september 17, 2024