De NVvOD organiseert de eendaagse workshop ‘Beter communiceren’ op maandag 18 mei 2020.

Communicatieve vaardigheden zijn bij de dagelijkse werkzaamheden onmisbaar. Deze vormen een essentieel onderdeel bij het opbouwen en onderhouden van relaties. Soms is het best lastig om elkaar aan te spreken, omdat je bang bent de ander te kwetsen of omdat bv. artsen meer status lijken te genieten en zelfvertrouwen uitstralen, wat je er soms van weerhoudt om het gesprek aan te gaan. Dit kan leiden tot onvrede, maar ook misverstanden en zelfs (latente) conflicten. We interpreteren, vullen in en oordelen er op los met alle gevolgen van dien.

In deze training maken we je bewuster van hoe je overkomt op anderen, maar ook wat het effect van anderen op jou is. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om je eigen gedrag optimaal in te zetten, zodat er sneller onderling begrip is, de samenwerking verbetert en doelen sneller zullen worden bereikt. Geen oeverloos gepraat, maar efficiënt en effectief communiceren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• (H)erkennen van de verschillende communicatievormen.

• Actie – reactie: de dynamiek in communicatie.

• Welke overtuigingen belemmeren mij om zelfverzekerd te communiceren?

• In positie: bewust en helder je belangen en wensen duidelijk maken.

• De kunst van het vragenstellen.

• Van collegiaal praatje tot onderhandeling: ingrediënten voor een succesvol gesprek.

• Hoe stuur ik een gesprek?

• Hoe geef en ontvang ik feedback.

• Gek op weerstand: eenvoudig omgaan met weerstanden en tegenwerpingen.

In het middaggedeelte van de training wordt gebruik gemaakt van een acteur.

Doelgroepen voor de training

  • Datamanagers
  • Monitoren
  • Trialconsulenten
  • Studiecoördinatoren

 

De training wordt gegeven door Mieke van Bussel van KIEM Training en Coaching, www.ontkiem.nu

 

Programma

Ontvangst met koffie/thee                09.00 - 09.30 uur

Workshop                                             09.30 - 16.30 uur

 

Check-in: Belangrijk om deze dag samen vorm te geven is, elkaars uitgangspositie kennen.

Hoe zit je erin, wat wil je nog kwijt, welke verwachtingen heb je over de dag etc.

Communicatieregels: Wat zijn eigenlijk de regels voor communicatie? Door middel van een oefening maken we hiermee kennis. Ook gaan we hier in op de communicatiedrugs LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen). En op het effect die aannames hebben op onze manier van communiceren.

In je kracht (non-verbale communicatie): We communiceren niet alleen met woorden, maar met ons hele wezen. Hoe kun je dit inzetten om beter begrepen te worden?

Feedback: Elkaar aanspreken. We weten allemaal dat het goed zou zijn om dit (vaker) te doen. Toch blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om de stap daadwerkelijk te zetten. Angst voor de reactie van de ander weerhoudt ons er veelal van. Resultaat is dat alles bij het oude blijft en we daar zelf het meeste last van hebben. We verlagen de drempel en leren een manier die maakt dat de feedback gemakkelijker te ontvangen is door de ander.

Oefenen met eigen situaties: 's Middags krijgen we ‘levend oefenmateriaal’ in de vorm van een acteur. Deze kruipt in de huid van degene op wie jij zou willen oefenen. Hiermee creëren we een situatie die de werkelijkheid sterk benadert. Met als verschil dat je hier je communicatie kunt uitproberen zonder dat je daarmee de relatie beschadigd.

 

Beoogd resultaat

• Je bent je bewust van je manier van communiceren en wat je daarbij uitstraalt

• Je wordt sneller begrepen en hebt minder last van miscommunicatie

• Je luistert actief en stelt de juiste vragen op het juiste moment

• Je geeft anderen feedback op zo’n manier dat het aankomt en effect heeft

• Je zet je boodschap kracht bij met gerichte non-verbale communicatie

 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je de hele praktijk dag hebt gevolgd.

Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD

 

Locatie

Het vergadercentrum van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Gebouw Janssoenborch in Hoog Catharijne, 8e etage, Godebaldkwartier 419, UTRECHT (uitsluitend te bereiken via winkelcentrum Hoog Catharijne – volg de bordjes aan het plafond – tegenover de AKO)

 

Kosten
Leden NVvOD: € 100,=

Niet-leden: € 250,=

 

Inschrijving en betaling

Je kunt je tot uiterlijk 15 april 2020 inschrijven via dit inschrijfformulier.

Na 1 mei 2020 krijg je per e-mail een bericht of je aan de scholingsdag kunt deelnemen. 

 

Na ontvangst van het bericht van inschrijving dien je het inschrijfgeld te betalen vóór 10 mei 2020 o.v.v. je naam, lidmaatschapnummer (indien van toepassing) en ‘Communicatietraining’, op rekeningnummer RaboBank: NL97 RABO 0132 9707 59, t.n.v. NVvOD, Utrecht

 

Annulering

Bij annulering tot 3 weken voor de workshop worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor de workshop wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per workshop, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de centra. Leden van de NVvOD krijgen voorrang bij inschrijving ten opzichte van niet-leden.

Inlichtingen

secretariaat@nvvod.nl

 

Voor vragen kun je terecht bij de scholingscommissie:

Christiane Hauschild                  

IKNL                                                                                                      

c.hauschild@iknl.nl                                                         

                                                                                                                                          

 

 

 

     

 

Laatste Nieuws


Oncologie in Perspectief 18 juni 2020

Door Monique Schnater op 10-02-2020 16:07:56

Net als afgelopen jaren organiseert het Antoni van Leeuwenhoek (AVL)  komend jaar voor de 26ste...
Lees artikel

Basisscholing najaar 2019

Door Monique Schnater op 07-11-2019 13:20:48

Eind oktober 2019 wederom een zeer geslaagde NVvOD Basisscholing, waarin theorie en praktijk elkaar ...
Lees artikel

NVvOD in 2020

Door Monique Schnater op 11-09-2019 13:23:56

Bijgevoegd vinden jullie een speciale editie van de nieuwsbrief. Zoals jullie inmiddels misschien al...
Lees artikel