Accreditatie

Voor herregistratie moeten binnen 5 jaar 80 accreditatiepunten worden verkregen. In deelgebied 2, individuele deskundigheidsbevordering, kunnen maximaal 30 punten worden verkregen. Accreditatiepunten kunnen worden verkregen vanaf de registratie aanvraag voor deelname aan een scholingsdag, cursus, werkgroep, congres, symposium, onderzoekersbijeenkomst, lezing of andere activiteiten. Hieronder vind je o.a. de criteria en een instructieschema. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben, mail dan naar accreditatie@nvvod.nl.

- Instructieschema voor toekennen van accreditatiepunten voor herregistratie

- Overzicht accreditatiepunten

- Aanvraagformulier accreditatiepunten

 

Algemene criteria om voor NVvOD accreditatiepunten in aanmerking te komen:

1. Deelgebied scholingsactiviteit:

  • De inhoud van de scholing is relevant voor de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het “kwaliteitskader oncologie datamanagement” en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.
  • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude.
  • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg.
  • De scholing sluit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen en/of vigerende consensus afspraken.
  • De doelgroep van de scholingsactiviteit is primair of gedeeltelijk de oncologie datamanager en de scholing heeft praktische relevantie voor het werk van de datamanager
  • De scholing geeft overzicht van een vakgebied of betreft de stand van zaken landelijk of regionaal, van één of meerdere studies.

2. Deelgebied individuele deskundigheidsbevordering:

  • Vakdocent en/of het ontwerpen en houden van een voordracht of workshop.
  • Organisatie van een scholingsdag, cursus, werkgroep, congres, symposium, onderzoekersbijeenkomst, lezing en andere bijeenkomsten.
  • Deelname aan beroepsinhoudelijke, formeel ingestelde commissies, organen en werkgroepen per lidmaatschapsjaar.
  • Publicatie in een op de eigen beroepsgroep gericht vaktijdschrift of in een tijdschrift met een impactfactor.

Certificaten

Certificaten worden alleen verstrekt aan deelnemers die aanwezig zijn vanaf aanvang van het programma t/m het einde van het programma. Mocht er sprake zijn van overmacht, dan kan aan het bestuur schriftelijk worden gevraagd om alsnog certificaat en accreditatiepunten toe te kennen, vergezeld van uitleg over de aard van de overmacht. Te allen tijde moeten deelnemers reeds anticiperen op files en eventuele treinvertragingen tot een half uur, daar deze tot de normale hinder horen in ons land. De laatsten kunnen dus niet als overmacht worden opgevoerd, tenzij aantoonbaar erger dan hiervoor genoemd.

Vragen? Mail naar accreditatie@nvvod.nl

Laatste Nieuws


Scholingsagenda is aangepast en er zijn nog plekken vrij bij de basisscholing op 6,7 en 9 november 2023

Door Marjolein Jünger op 12-09-2023 15:58:35

Beste lezer,   De scholingsagenda is weer aangevuld! NB. Er is nog plaats voor enkele ...
Lees artikel

SAVE THE DATES!!

Door Marjolein Jünger op 28-08-2023 13:17:31

Beste lezer, We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad, of wellicht heb je nog va...
Lees artikel

Website gaat vernieuwd worden!

Door Marjolein Jünger op 04-04-2023 16:29:39

Beste lezer!   Achter de schermen zijn we hard aan het werk om een mooie, moderne website...
Lees artikel