Back

Welkom op de website van de NVvOD

De NVvOD is een beroepsvereniging welke in 2007 is opgericht met als doelstelling: het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van datamanagement bij klinisch kankeronderzoek in Nederland.

Dit wordt bewerkstelligd door het aanbieden en bewaken van een NVvOD-kwaliteitsregister waarmee geregistreerde datamanagers/monitors vaardigheden bezitten welke voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen zijn gewaarborgd in drie verschillende kwaliteitskaders:

  • Lokaal oncologie datamanagement
  • Centraal oncologie datamanagement
  • Oncologie monitoring

In deze kaders zijn landelijke uniforme kwaliteitscriteria vastgesteld op geleide van de geldende wet- en regelgeving van klinisch onderzoek. Op basis hiervan kan de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren getoetst worden en is er een register van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren aanwezig. Dit komt de kwaliteit van het klinisch wetenschappelijk onderzoek en daarmee uiteindelijk de behandeling van de patiënt met kanker ten goede.

Hoewel iedereen zich mag aanmelden als lid van de NVvOD, mogen alleen degene die voldoen aan de criteria én werkzaam zijn in ‘het veld’ zich aanmelden voor een van de kwaliteitsregisters. De vereniging telt momenteel meer dan 250 leden.

De NVvOD wordt geleid door een bestuur welke wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Naast voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid, nemen ook de voorzitters van scholings- en registratiecommissie plaats in het bestuur. Uitgangspunt is dat een bestuurslid voor een periode van 4 jaar beschikbaar is. Hoe dit momenteel is ingedeeld, staat in de lijst aan- en aftreden.

Binnen de NVvOD is een vertrouwenspersoon aanwezig. Hierbij kunnen leden terecht wanneer zij worden geconfronteerd met iedere vorm van ongewenst gedrag.

Jaarlijks wordt (bij voldoende belangstelling 2x p/j) de Basisscholing Oncologie aangeboden: ervaren datamanagers/monitors vertellen uit de praktijk om nieuwe collega’s wegwijs te maken in datamanagementland. Tevens dragen professionele trainers hun steentje bij aan deze scholing.  De data zijn te vinden in het Scholingsoverzicht.

Het laatste nieuws van de NVvOD

Scholingsdagen

Deze scholingsdagen staan gepland

View All
17
september, 2024
‘Beter Communiceren’ eendaagse workshop op 17-sep-2024
9:00 am - 4:30 pm

De NVvOD organiseert een eendaagse communicatietraining in Utrecht

15
oktober, 2024
WMO-GCP Refresher training op 15-okt-2024
2:00 pm - 5:00 pm

De NVvOD organiseert een online WMO-GCP Refresher training! Doel Opfrissen van de kennis over GCP bij WMO-plichtig onderzoek. Aanbieden van relevantie informatie voor de dagelijkse...

04
november, 2024
NVvOD Basisscholing Oncologie Datamanagement najaar 2024 
9:00 am - 5:00 pm

De NVvOD organiseert Basisscholing Oncologie Datamanagement! Datum Maandag  4 november 2024 (algemeen & veiligheid & rekruteren) Woensdag 6 november 2024 (GCP-WMO = wet- en...

Bestuur NVvOD

Bekijk hier de leden van het bestuur »

ALV

Notulen Algemene Leden Vergaderingen

Klik op een jaartal om een verslag als PDF te downloaden.

ALV verslagen

Documenten

Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Statuten

De akte van oprichting uit 13 april 2007


Folder

Wie zijn wij? Wat doen wij?
Hoe zijn wij georganiseerd?
Je leest het allemaal in onze folder.

Notulen Bestuur

Notulen bestuursvergaderingen
zijn op te vragen bij het secretariaat